Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Penyelenggaraan

Apakah had transaksi maksimum untuk transaksi Akaun Kwik?

Pemindahan Dana ke Akaun Pihak Ketiga RM4,999 Had sehari untuk semua transaksi Akaun Kwik adalah RM4,999
Bayaran Bil RM4,999
Tambah Nilai Prabayar RM500
Pemindahan melalui OctoSend RM4,999
Kedai Fizikal & Pembelian Dalam Talian RM4,999 atau baki yang ada, yang mana lebih tinggi
Kiriman Wang RM4,999
Had Pengeluaran ATM RM4,990