Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Yuran dan Caj

Bagaimanakah saya akan dikenakan bayaran untuk yuran dan caj?

Bagi Kad Kwik, pelanggan boleh memilih untuk membayar melalui Urus Niaga Proses Kewangan (FPX), atau debit terus dari akaun semasa atau simpanan CIMB Bank / CIMB Islamic anda. Selain itu, yuran yang lain akan didebitkan secara langsung dari Akaun Kwik anda.