Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Tambah Wang

Bolehkah saya menggunakan kad Kwik saya untuk pembayaran/transaksi runcit tanpa sentuhan?

Kad Kwik anda dilengkapi dengan ciri tanpa sentuhan. Apabila anda melihat logo tanpa sentuhan Mastercard® di terminal jualan peruncit atau peniaga, anda boleh imbas kad anda pada pembaca tanpa sentuhan. PIN atau tandatangan tidak diperlukan untuk transaksi runcit di bawah RM250.