Adakah terdapat had transaksi minimum dan maksimum untuk transaksi pemindahan telegrafik luar negara?

Jumlah minimum yang diperlukan untuk memproses transaksi pemindahan telegrafik luar negara adalah jumlah yang bersamaan dengan RM250. Bagi transaksi pemindahan telegrafik luar negara yang dihantar melalui Clicks, terdapat had maksimum gabungan nilai harian bersamaan RM10,000.  Tiada had maksimum bagi transaksi pemindahan telegrafik luar negara yang dilakukan di Cawangan.

Is there a minimum and maximum limit for Foreign TT transactions? | CIMB