Bolehkah saya membatalkan pemindahan telegrafik luar negara yang telah saya hantar?

Anda tidak boleh membatalkan transaksi yang telah dihantar dan diproses. Walau bagaimanapun, dalam hal pemindahan yang tidak berjaya, penyerahan semula akan dianggap sebagai permintaan baru dan caj kiriman wang perlu dibayar.