Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah kadar yang digunakan apabila saya melakukan transaksi pemindahan telegrafik luar negara?

Kadar Jualan Pemindahan Telegrafik Luar Negara semasa akan digunakan. Untuk mendapatkan kadar semasa, sila rujuk  https://www.cimbbank.com.my/en/personal/support/help-and-support/rates-and-charges.html?c=rates-and-charges&n=forex-rates