Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apakah yang dimaksudkan dengan ‘set the type of address’?

Anda boleh memilih untuk mengemaskini alamat anda sebagai alamat tetap, alamat surat-menyurat atau kedua-duanya.

 

Jika alamat tersebut telah didaftarkan atas nama anda, sila pilih 'Permanent'.

 

Jika anda ingin mengemaskini alamat untuk tujuan surat-menyurat atau untuk menerima dokumen rasmi daripada bank dan jika alamat tersebut berlainan daripada alamat tetap, sila pilih 'Mailing Address'.

 

Jika alamat tetap anda boleh digunakan untuk tujuan surat menyurat, sila pilih 'Both'.

Looking for More Questions?