Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah perkhidmatan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu?

Ya, eIPO tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh mengemukakan permohonan dalam talian anda untuk IPO yang dikehendaki sebaik sahaja prospektus dikeluarkan sehingga tarikh tutup dan masa seperti yang dinyatakan, atau pada bila-bila masa yang pengeluar IPO, pembuat tawaran (jika berkaitan) dan Pengurus Penaja Jamin/Penaja Jamin (jika berkaitan) boleh mengikut budi bicara mutlak mereka saling membuat keputusan.