Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Siapakah yang boleh memungut wang kertas fizikal mata wang asing di Pengurupan Mata Wang CIMB?

Pemungut yang dinyatakan dalam butiran pemungut semasa membuat pesanan mesti memungut wang kertas fizikal di Pertukaran Mata Wang CIMB yang dipilih. Pemungutan oleh pihak ketiga tidak dibenarkan.

 

Sekiranya butiran pemungut berbeza dengan butiran dalam sistem, bank berhak untuk mendapatkan dokumen alternatif atau meneruskan pembatalan transaksi mengikut budi bicaranya. Ini akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM25.