Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Siapakah yang boleh melakukan pelaburan tambahan Unit Amanah Harga Tetap ASNB melalui CIMB Clicks?

Pelaburan tambahan Unit Amanah Harga Tetap ASNB melalui www.cimbclicks.com.my adalah terbuka kepada semua pelabur ASNB berdaftar yang telah mendaftar sebagai pengguna CIMB Clicks.