Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Di manakah saya boleh membuat penambahan pelaburan ASNB saya? 

Anda boleh membuat pelaburan tambahan Unit Amanah ASNB melalui CIMB Clicks atau di mana-mana cawangan CIMB, cawangan ASNB dan ejen-ejen ASNB yang lain.

Pelaburan tambahan melalui CIMB Clicks hanya tersedia untuk Unit Amanah ASNB terpilih.

*Pelaburan Unit Amanah ASNB adalah tertakluk kepada had pelaburan maksimum individu (ASB dan ASB2) dan had peruntukan saiz tabung (ASB 2 Wawasan, ASM, ASB3 Didik dan ASM3). Sila rujuk laman sesawang ASNB untuk maklumat terkini mengenai status peruntukan saiz tabung.