Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Di mana saya boleh melanggan pelaburan ASNB tambahan saya?

Anda boleh melakukan pelaburan ASNB tambahan melalui CIMB Clicks, mana-mana Cawangan CIMB Bank, pejabat ASNB dan ejen ASNB yang lain.

 

Pelaburan tambahan melalui CIMB Clicks hanya tersedia untuk dana ASNB terpilih.

 

*Langganan dana adalah tertakluk kepada had pelaburan maksimum individu (ASB dan ASB 2) dan ketersediaan dana (ASM 2 Wawasan, ASM, ASB 3 Didik dan ASM3). Sila rujuk laman web ASNB untuk maklumat terkini mengenai status ketersediaan dana.