Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah jumlah minimum dan maksimum yang boleh saya laburkan melalui CIMB Clicks?

Jumlah minimum adalah RM1.00 untuk ASB, ASM 2 Wawasan, ASM, ASB 3 Didik, ASM 3, dan RM10.00 untuk ASB 2. Jumlah maksimum bergantung kepada had pelaburan maksimum individu (ASB dan ASB 2) dan had peruntukan saiz tabung (ASB 2 Wawasan, ASM, ASB3 Didik dan ASM3).

Sila rujuk laman sesawang ASNB untuk maklumat terkini mengenai status peruntukan saiz tabung.