Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Berapakah jumlah minimum dan maksimum yang boleh saya laburkan melalui CIMB Clicks?

Jumlah minimum adalah RM1.00 untuk ASB, ASM 2 Wawasan, ASM, ASB 3 Didik, ASM 3 dan RM10.00 untuk ASB 2. Jumlah maksimum bergantung kepada had pelaburan maksimum individu (ASB dan ASB 2) dan ketersediaan dana (ASM 2 Wawasan, ASM, ASB 3 Didik, ASM 3).

 

*Sila rujuk laman web ASNB untuk maklumat terkini mengenai status ketersediaan dana.