Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana jika saya perlu menyemak atau mengemas kini butiran peribadi ASNB saya contohnya Nombor Keahlian ASNB, Nombor Kad Pengenalan, atau Nombor Telefon?

Anda boleh menyemak atau mengemaskini di mana-mana cawangan CIMB Bank, pejabat ASNB dan ejen ASNB yang lain.

Nota: Maklumat terkini bergantung kepada ketersediaan sistem ASNB.