Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bagaimana jika saya perlu menyemak atau mengemaskini butiran peribadi ASNB saya, contohnya Nombor Keahlian ASNB, Nombor Kad Pengenalan, atau Nombor Telefon?

Anda boleh menyemak atau mengemaskini butiran peribadi di mana-mana cawangan CIMB, cawangan ASNB dan ejen ASNB.

Nota: Maklumat terkini bergantung kepada ketersediaan sistem ASNB.