Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa yang akan berlaku sekiranya saya memasukkan nombor akaun atau dana lain secara tidak sengaja dan bukannya Unit Amanah ASNB yang dipilih?

Transaksi akan diterima selagi nombor akaun ASNB yang dimasukkan adalah sah dan sepadan dengan rekod ASNB. Walau bagaimanapun, adalah tanggungjawab pelabur untuk memastikan bahawa nombor akaun adalah milik pihak yang betul.

ASNB & CIMB tidak akan bertanggungjawab untuk mengembalikan semula transaksi yang telah berjaya.