Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Apa yang berlaku sekiranya saya memasukkan nombor akaun atau dana lain secara tidak sengaja dan bukannya Dana ASNB yang dipilih?

Transaksi akan diterima selagi nombor akaun ASNB yang dimasukkan adalah sah dan dipadankan dengan rekod ASNB. Walau bagaimanapun, adalah tanggungjawab pelabur untuk memastikan bahawa nombor akaun adalah milik pihak yang betul.

 

ASNB & CIMB Bank tidak akan bertanggungjawab untuk memulangkan kembali transaksi yang berjaya.