Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Adakah berkemungkinan transaksi saya tidak dapat diproses oleh ASNB? 

Transaksi dalam talian anda mungkin tidak berjaya disebabkan oleh sebab-sebab berikut:

 

 • Nombor keahlian ASNB tidak sah

 • Nombor I/C tidak sah

 • Jumlah pelaburan telah mencapai had maksimum individu (untuk ASB)

 • Status akaun dinyatakan

 • Unit-unit telah dilanggan sepenuhnya (selain daripada ASB)