Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Adakah terdapat sebarang Tempoh Bertenang yang dikenakan ke atas pelaburan yang saya lakukan?

Tiada tempoh bertenang yang dikenakan. Sila rujuk Prospektus Induk dan Prospektus Induk Tambahan ASNB (jika berkenaan) untuk maklumat lanjut.