Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Bolehkan saya membuat penukaran unit antara tabung Unit Amanah? Di manakah saya boleh melakukan transaksi ini?

Perkhidmatan ini tidak disediakan di CIMB Clicks buat masa ini. Permohonan penukaran Unit Amanah boleh dibuat di mana-mana cawangan CIMB, cawangan ASNB dan ejen-ejen ASNB dengan mengisi borang khas.