Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Tinjauan Penglibatan Semula Program Bantuan Bersasar

Tinggalkan kami butiran anda dan kami akan menghubungi anda.

*Butiran yang wajib

Dengan mengambil bahagian dalam tinjauan ini, anda bersetuju dan membenarkan CIMB memproses dan mendedahkan data peribadi anda mengikut Notis Privasi Kumpulan CIMB di bawah.

Pengenalan Diri*

Sila isikan butiran wajib ini

Sila pastikan nombor pengenalan diri adalah betul dan lengkap

1. Apakah status pekerjaan anda sekarang?*

Sila isikan butiran wajib ini

2. Apakah pendapatan peribadi bulanan anda sekarang?*

Sila isikan butiran wajib ini

3. Adakah anda akan mempertimbangkan untuk memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan hartanah anda bagi mengurangkan jumlah kos pembiayaan anda?*

Sila isikan butiran wajib ini

Sekiranya anda menjawab “Ya” dalam soalan no.3 di atas, sila pilih cara pembayaran balik pilihan anda untuk produk pinjaman/pembiayaan CIMB/CIMB Islamic yang anda pegang (3a, 3b, 3c and 3d). Untuk produk yang disenaraikan di bawah yang anda tidak pegang, sila pilih "Tidak Berkenaan" dalam senarai lungsur turun.

 

Jika anda telah menjawab "Tidak" dalam soalan no. 3 di atas, sila pilih "Tidak Berkenaan" untuk semua produk pinjaman/pembiayaan yang disenaraikan di bawah.

 

Jika anda memilih “Meningkatkan ansuran bulanan” dalam bahagian 3a, 3b, 3c or 3d di bawah, sila nyatakan jumlah (dalam RM) yang anda ingin bayar setiap bulan selepas pelarasan ini. Sila pastikan jumlah tersebut adalah lebih tinggi daripada jumlah bayaran balik bulanan semasa anda.

3a. Pinjaman/pembiayaan hartanah*

Sila isikan butiran wajib ini

3b. Pinjaman/pembiayaan kenderaan*

Sila isikan butiran wajib ini

3c. Pinjaman/pembiayaan peribadi*

Sila isikan butiran wajib ini

3d. Pembiayaan ASB*

Sila isikan butiran wajib ini

Jika anda jawab “Tidak” dalam soalan no. 3 di atas, sila jawab soalan 4a. dan 4b. di bawah. Jika tidak, sila pilih “Tidak berkenaan”.

4a. Mengapakah anda tidak ingin mempertimbangkan untuk memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan anda?*

Sila isikan butiran wajib ini

4b. Bilakah anda akan mempertimbangkan untuk memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan anda bagi mengurangkan jumlah kos pembiayaan anda?*

Sila isikan butiran wajib ini

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Something went wrong

We are working to fix the error. Please wait a few minutes and try submitting again.
If this does not work, please contact our Customer Service

Terima kasih atas maklum balas anda.

 

Bagi pelanggan yang ingin memendekkan tempoh pinjaman/pembiayaan, pasukan kami akan menghubungi anda dalam tempoh 7 hari bekerja untuk berbincang mengenai terma pembayaran balik pilihan anda berdasarkan maklum balas anda. Kami sangat menghargai masa anda dan terima kasih atas kerjasama anda.