Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelaburan Dipelbagaikan Kelas Aset
Pelaburan Dipelbagaikan
Kelas Aset

Fi, Caj, Terma dan Syarat

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Perunding Kewangan Peribadi atau Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen pendedahan terkini.

 

Nota Penting

Maklumat ini belum dikaji oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC")

 

AMARAN

PULANGAN KE ATAS PELABURAN PRODUK BERSTRUKTUR ANDA AKAN DIPENGARUHI OLEH PRESTASI ASET/RUJUKAN MENDASARI, DAN PEMEROLEHAN SEMULA PELABURAN POKOK ANDA MUNGKIN AKAN TERJEJAS SEKIRANYA ANDA MEMBUAT PENEBUSAN AWAL. 

 

PELABURAN PRODUK BERSTRUKTUR INI TIDAK DIINSURANKAN OLEH PERBADANAN DEPOSIT MALAYSIA.