Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pengurangan Modal Perbelanjaan Pilihan Dipelbagaikan
Pengurangan Modal Perbelanjaan
Pilihan Dipelbagaikan

Ciri-ciri Utama

Tempoh satu bulan dengan pilihan pelaburan semula.

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen pendedahan terkini.

 

Nota Penting

AMARAN

JIKA PIHAK BANK MEMPUNYAI PENDEDAHAN BERSIH BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGAN SEPERTI MARGIN TIDAK MENCUKUPI, PIHAK BANK BOLEH MEMBERIKAN NOTIS KEPADA PELANGGAN UNTUK MEMINTA PEMINDAHAN MARGIN WANG TUNAI DALAM TEMPOH SINGKAT. TAMBAHAN PULA, JIKA ANDA MEMILIH UNTUK MELABUR SEMULA TRANSAKSI, ANDA MUNGKIN PERLU MEMBUAT PENAMBAHAN MARGIN JIKA MARGIN TIDAK MENCUKUPI.

SEBARANG PERMINTAAN UNTUK PENAMATAN AWAL TRANSAKSI ADALAH TERTAKLUK PADA BUDI BICARA CIMB DAN FI PENAMATAN AWAL BOLEH DIKENAKAN. DALAM SITUASI MUNGKIR OLEH PELANGGAN, PIHAK BANK MEMEGANG HAK UNTUK MENAMATKAN SEMUA TRANSAKSI PEMBELIAN SEMULA TERTUNGGAK DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBAYAR SEMUA JUMLAH TERTUNGGAK KEPADA PIHAK BANK.