Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kelas Aset
Kelas Aset

Kelayakan

Untuk pembelian oleh pelabur runcit termasuk orang sebenar, empunya tunggal, perkongsian dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS)

Fi, Caj, Terma dan Syarat

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Perunding Kewangan Peribadi atau Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda.

 

Nota Penting

AMARAN

PRODUK INI DIJAMIN PRINSIPAL OLEH BANK PENGELUAR PADA TEMPOH MATANG SAHAJA. JIKA PRODUK DITEBUS ATAU DIJUAL SEBELUM TEMPOH MATANG, PELANGGAN MUNGKIN AKAN KERUGIAN SEBAHAGIAN JUMLAH DEPOSIT PERMULAAN. PULANGAN PRODUK INI ADALAH TIDAK MENENTU DAN PELANGGAN BERISIKO UNTUK TIDAK MEMPEROLEH PULANGAN LANGSUNG. PRODUK INI TIDAK DIINSURANSKAN OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA (PIDM).