Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelaburan Dipelbagaikan Kelas Aset
Pelaburan Dipelbagaikan
Kelas Aset

Fi, Caj, Terma dan Syarat

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Perunding Kewangan Peribadi atau Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen pendedahan terkini.

 

Nota Penting

Maklumat ini belum dikaji oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (”SC”). 

 

AMARAN

JUMLAH POKOK PRODUK INI ADALAH DIJAMIN. PELANGGAN AKAN DIBAYAR HARGA JUALAN APABILA MATANG. SEKIRANYA PRODUK DITEBUS ATAU DIJUAL SEBELUM TARIKH MATANG, PELANGGAN MUNGKIN KEHILANGAN SEBAHAGIAN DARIPADA HARGA JUALAN. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.