Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Pelaburan Dipelbagaikan Kelas Aset
Pelaburan Dipelbagaikan
Kelas Aset

Fi, Caj, Terma dan Syarat

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Perunding Kewangan Peribadi atau Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen pendedahan terkini.

 

Nota Penting

Maklumat ini belum dikaji oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (”SC”). 

 

AMARAN

PRODUK INI DIJAMIN JUMLAH POKOKNYA OLEH BANK PENERBIT HANYA APABILA MENCAPAI TARIKH MATANG. JIKA PRODUK DITEBUS ATAU DIJUAL SEBELUM TARIKH MATANG, PELANGGAN MUNGKIN KEHILANGAN SEBAHAGIAN DARIPADA JUMLAH DEPOSIT PERMULAAN. PULANGAN KE ATAS PRODUK INI TIDAK DAPAT DIPASTIKAN DAN PELANGGAN MENANGGUNG RISIKO TIDAK MENERIMA APA-APA PULANGAN SAMA SEKALI. PELANGGAN DIINGATKAN BAHAWA PRODUK INI TIDAK DIINSURANKAN OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.