Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Bebas Membuat Pilihan Pendapatan Tetap Pilihan Dipelbagaikan
Bebas Membuat Pilihan
Pendapatan Tetap
Pilihan Dipelbagaikan

Ciri-ciri Utama

Untuk maklumat lanjut, sila berunding dengan Pengurus Perhubungan di cawangan berdekatan anda untuk mengakses dokumen pendedahan terkini.

Nota Penting

AMARAN

INI BUKAN PRODUK DEPOSIT BANK DAN BUKAN INSTRUMEN YANG DILINDUNGI PRINSIPAL. PELANGGAN MUNGKIN AKAN KEHILANGAN SEBAHAGIAN ATAU SELURUH PELABURAN PERMULAAN. PRODUK INI TIDAK DILINDUNGI OLEH PERBADANAN INSURANS DEPOSIT MALAYSIA.