Manfaat & Keistimewaan

Pendapatan Minimum Tanpa Penjamin Tempoh Fleksibel
Pendapatan Minimum
Tanpa Penjamin
Tempoh Fleksibel

Kelayakan

  • Individu berumur 21 hingga 60 tahun*
  • Warganegara Malaysia
  • Permohonan bersama tidak dibenarkan
  • Pendapatan kasar bulanan minimum RM800 (termasuk pendapatan berubah, contoh seperti upah kerja lebih masa dan elaun)
  • Bekerja atau mempunyai perniagaan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan
  • Jumlah pembiayaan minimum yang ditawarkan adalah RM3,000 dengan jumlah maksimum RM50,000 atau sehingga 8X pendapatan kasar bulanan (berdasarkan yang mana terendah)

*Maksimum 65 tahun apabila mencecah tempoh matang pembiayaan

Dokumen Pendapatan Yang Diperlukan

Majikan Penerima Pendapatan Tetap (Asas sahaja) Penerima Pendapatan Tidak Tetap (Asas + Elaun)

Syarikat Multinasional

 

Syarikat Tersenarai Awam

 

Syarikat Berkaitan Kerajaan

 

Slip gaji minimum 1 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan Slip gaji minimum 3 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan
Lain-lain Slip gaji minimum 3 bulan terkini DAN penyata bank pengkreditan gaji 3 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan
Bekerja Sendiri Dokumen Pendapatan

Milikan Tunggal

 

Perkongsian

 

Syarikat Sendirian Berhad

 

Penyata bank syarikat minimum 6 bulan terkini DAN Dokumen Pendaftaran Perniagaan*


ATAU

a) Borang B terkini DAN resit pembayaran LHDN ATAU


b) e-Borang B terkini DAN resit perakuan e-pemfailan

*Dokumen Pendaftaran Perniagaan merujuk kepada: Lesen Perdagangan/Carian Syarikat/Perjanjian Perkongsian/Sijil Amalan Profesional

Fi dan Caj

Kadar Keuntungan

Kadar Keuntungan (Kadar Rata) Bersamaan dengan Kadar Keuntungan Efektif
Ia adalah di antara 18% sehingga 24% setahun Ia adalah di antara 28.88% sehingga 41.70% setahun bergantung kepada tempoh pembiayaan

Nota: Kadar Keuntungan muktamat yang diluluskan adalah tertakluk kepada kriteria kelulusan Bank