Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Tawaran & Promosi
 • Perkhidmatan Digital
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Kadar Rendah Tempoh Pinjaman Jumlah Pinjaman Tiada Fi
Kadar Rendah
Tempoh Pinjaman
Jumlah Pinjaman
Tiada Fi

Kelayakan

 • Individu berumur 40 hingga 54 tahun¹
 • Warganegara Malaysia
 • Pendapatan kasar bulanan minimum RM2,000
 • Mestilah ahli KWSP dengan minimum baki simpanan sekurang-kurangnya RM3,000 di dalam Akaun 2
 • Bekerja selama lebih dari 6 bulan berturutan
 • Bagi yang bekerja sendiri, perniagaan haruslah aktif untuk lebih dari 24 bulan.

¹Umur maksimum 55 tahun menjelang tempoh matang pinjaman.

Yuran dan Caj

No Produk/Item Caj
 1 Caj Pembayaran Lewat 1.0% setahun pada jumlah ansuran tertunggak dari tarikh lampau tempoh
2 Fi Penyelesaian Awal Tiada

Dokumen Pendapatan Yang Diperlukan

Majikan Penerima Pendapatan Tetap (Asas sahaja) Penerima Pendapatan Tidak Tetap (Asas + Elaun)

Syarikat Mulitnasional

 

Syarikat Tersenarai Awam

 

Syarikat Berkaitan Kerajaan

Slip gaji minimum 1 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan Slip gaji minimum 3 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan
Lain-lain Slip gaji minimum 3 bulan terkini DAN penyata bank pengkreditan gaji 3 bulan terkini ATAU penyata KWSP terkini dengan sumbangan minimum 6 bulan
Bekerja Sendiri Dokumen Pendapatan

Milikan Tunggal

 

Perkongsian

 

Syarikat Sendirian Berhad

Dokumen Pendaftaran Perniagaan²

DAN

 

a) Penyata bank syarikat minimum 6 bulan terkini ATAU

 

b) Borang B/BE terkini DAN resit pembayaran LHDN ATAU

 

c) e-Borang B/BE terkini DAN resit perakaun e-pemfailan

²Dokumen Pendaftaran Perniagaan merujuk kepada: Lesen Perdagangan/Carian Syarikat/Perjanjian Perkongsian/Sijil Amalan Profesional

Kadar Faedah

Tempoh Pinjaman Kadar Faedah Efektif Bersamaan dengan Kadar Faedah Tetap
1 hingga 10 Tahun 4.5% setahun 2.4% setahun

Soalan-Soalan Lazim