Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pakej

KOS PINDAH SIFAR ISLAMIK

BERPINDAH dengan KOS PINDAH SIFAR!

Dengan pakej pembiayaan perumahan KOS PINDAH SIFAR, kami akan menyerap fi setem duti, fi guaman dan fi penilaian untuk memudahkan anda pindah masuk ke rumah baru.

Nikmati pakej Pembiayaan Perumahan KOS PINDAH SIFAR CIMB apabila anda memohon produk-produk ini:

Nota Penting

Kelayakan:

1. Individu berumur 18 tahun ke atas.

2. Hartanah yang siap sepenuhnya dengan hartanah bernilai di antara RM200,000 dan RM3,000,000.

3. Pihak Bank akan menanggung kos penilaian dengan kos guaman* dan setem duti yang berkaitan dengan dokumentasi pembiayaan.

 

*Tidak melibatkan apa-apa fi dan caj peningkatan keselamatan yang boleh terjadi di waktu akan datang.