Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Perkhidmatan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Pakej

PEMBIAYAAN RUMAH PERTAMA

Pembiayaan rumah impian anda

Dapatkan pembiayaan 100% sebagai pembeli rumah pertama, dan miliki rumah tanpa perlu membayar pendahuluan.

Kelebihan untuk anda

Dapatkan pembiayaan sehingga 100% + 10% (GMTA, fi guaman dan fi penilaian) untuk pembelian hartanah berharga sehingga RM300,000 untuk rumah pertama anda.

Pembiayaan Margin Tinggi

Pembiayaan sehingga 100% + 10% (termasuk Group Mortgage Reducing Term Assurance, fi guaman dan fi penilaian).

Pembiayaan Berperingkat

Nikmat pembayaran rendah untuk 5 tahun pertama. Anda hanya perlu bayar faedah/untung.

Tempoh Pembiayaan Maksimum

Dapatkan tempoh pembiayaan yang menjangkau sehingga 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, mana satu yang terdahulu.

Miliki rumah impian anda sekarang

Sudah bersedia untuk memiliki rumah pertama? Kami bersedia membantu anda dengan pakej pembiayaan yang sesuai.