Anda Berada Di

  • Matlamat Hidup
  • Perbankan Seharian Anda
  • Tawaran & Promosi
  • Perkhidmatan Digital
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Maklumat Lain

Mohon pembiayaan atau pembiayaan semula hartanah dengan CIMB dan nikmati Zero Moving Cost tanpa had!

Dengan Zero Moving Cost CIMB, kami akan membantu anda berpindah dengan membayar yuran guaman*, yuran penilaian dan setem duti anda terlebih dahulu supaya anda boleh memfokuskan perbelanjaan pada perkara yang lebih penting bagi anda dan hartanah anda. Sama ada pembiayaan baharu atau pembiayaan semula untuk hartanah anda, kami sedia membantu.

Adakah terdapat perbelanjaan yang memerlukan perhatian segera
dari anda?


Dengan membiayai semula gadai janji anda dengan kami, anda
menikmati penjimatan besar daripada kos pendahuluan sifar dan
wang tunai di tangan yang boleh digunakan untuk perkara yang
lebih penting.

Pembiayaan Perumahan ZERO MOVING COST daripada CIMB ada disediakan apabila anda memohon produk-produk ini:

Nota Penting

Kelayakan:
1. Individu berumur 18 tahun ke atas.
2. Hartanah perumahan mestilah hartanah yang siap sepenuhnya dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM200,000 sehingga RM3,000,000.
3. Hartanah premis perniagaan mestilah hartanah komersial & perindustrian yang siap sepenuhnya dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM300,000 sehingga RM5,000,000.
4. Terpakai untuk hartanah di Malaysia.
5. Pihak Bank akan menanggung kos penilaian dengan kos guaman* dan setem duti yang berkaitan dengan dokumentasi pembiayaan.
*Tidak melibatkan apa-apa fi dan caj peningkatan keselamatan yang boleh terjadi pada waktu akan datang.