Manfaat & Keistimewaan

Berdasarkan Buku Simpanan Tiada Fi Tahunan
Berdasarkan Buku Simpanan
Tiada Fi Tahunan

Kelayakan

  • Individu berumur 55 tahun dan ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat seorang individu berumur 55 tahun ke atas
  • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan
  • Deposit permulaan minimum RM20
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Baki (RM) Kadar Faedah (% p.a.)
Sehingga 50,000 0.25
Sehingga 100,000 0.30
Sehingga 150,000 0.35
Sehingga 200,000 0.40
Lebih 200,000 0.45