Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Berdasarkan Buku Simpanan Tiada Fi Tahunan
Berdasarkan Buku Simpanan
Tiada Fi Tahunan

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja
 • Individu berumur 55 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat seorang individu berumur 55 tahun ke atas
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan
 • Deposit permulaan minimum RM20
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan (% p.a.)
Semua Baki 0.70

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.