Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Dengan CIMB Preferred, perbankan anda lebih istimewa daripada yang lain. 

Dicipta untuk memacu perkembangan kewangan anda, nikmati ganjaran ekslusif seperti: 

Manfaat & Keistimewaan

Promosi Keuntungan Bonus Keistimewaan Preferred Berdasarkan Penyata Kad Debit
Promosi
Keuntungan Bonus
Keistimewaan Preferred
Berdasarkan Penyata
Kad Debit

Kelayakan

 • Individu dengan status CIMB Preferred berusia 18 tahun ke atas.
 • Akaun gabungan dibenarkan


Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM1,000
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Baki (RM) Kadar Keuntungan
(% setahun)
20,000 pertama 0.10
20,000.01 - 1,000,000 0.25
Lebih 1,000,000 0.50

Keuntungan Bonus

Baki (RM) Kadar Keuntungan
(% setahun)
20,000 pertama 0.00
Lebih 20,000 1.25
 
 • Untuk layak mendapat Keuntungan Bonus, pelanggan mesti mempunyai minimum Baki Purata Bulanan sebanyak RM20,000 dan tidak membuat lebih dari 3 transaksi debit (tidak termasuk kad debit runcit dan pengeluaran tunai di ATM).
 • Keuntungan Bonus terhad kepada RM3,000 maksimum setiap pelanggan setiap bulan.