Anda Berada Di

 • Matlamat Hidup
 • Perbankan Seharian Anda
 • Perkhidmatan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera

Manfaat & Keistimewaan

Promosi Peroleh Keuntungan Fleksibiliti Manfaat Tambahan
Promosi
Peroleh Keuntungan
Fleksibiliti
Manfaat Tambahan

Kelayakan

 • Individu berumur 18 tahun ke atas
 • Akaun bersama dibenarkan
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

 • Kad pengenalan atau pasport
 • Deposit permulaan minimum RM5,000 untuk tempoh 1 bulan dan RM1,000 untuk tempoh 2 hingga 60 bulan
 • Kenaikan deposit dalam gandaan RM1
 • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Keuntungan

Berdasarkan konsep Shariah Tawarruq.

Fi dan Caj

Terma dan Syarat

Nota Penting

Pengeluaran dengan minimum RM1,000 dibenarkan dan dalam dalam gandaan RM1,000 daripada nombor akaun yang sama. Sah untuk akaun FRIA-i baharu atau diperbaharui bermula daripada 18 Januari 2015.

Penunaian/Pengeluaran sebelum tempoh matang dibenarkan melalui rebat atau klausa Ibra’ di mana pelanggan setuju untuk memberi rebat sekiranya ada permintaan awal untuk Harga Jualan Murabahah. Jumlah penarikan balik/pengeluaran adalah bergantung kepada:

 

 1. Untuk penempatan/pembaharuan FRIA-i bermula daripada 1 November 2018:

  Tiada keuntungan akan dibayar untuk jumlah pengeluaran..

 2. Untuk penempatan/pembaharuan FRIA-i sebelum 1 November 2018:

  i. FRIA-i untuk tempoh 1 hingga 3 bulan
  Tiada keuntungan akan dibayar untuk pengeluaran jumlah separa atau penuh* sebelum lengkapnya tempoh.

  ii. FRIA-i untuk tempoh 4 bulan ke atas
  Sebelum lengkap 3 bulan
  Tiada keuntungan akan dibayar untuk pengeluaran jumlah separa atau penuh*.

  Selepas lengkap 3 bulan
  Untuk pengeluaran jumlah separa atau penuh*, separuh keuntungan daripada kadar yang dikontrakkan untuk setiap bulan yang lengkap akan dibayar.

  *Keuntungan daripada kadar yang dikontrakkan akan dibayar untuk jumlah tidak dikeluarkan.

 

     3. Pengeluaran separa tidak boleh dibuat melalui CIMB Clicks buat masa ini.

 

Soalan Lazim