Manfaat & Keistimewaan

Buku Cek Tiada Fi Tahunan Berdasarkan Penyata
Buku Cek
Tiada Fi Tahunan
Berdasarkan Penyata

Kelayakan

  • Individu berumur 55 tahun ke atas
  • Akaun bersama dibenarkan, dengan syarat seorang individu berumur 55 tahun ke atas.
  • Warganegara Malaysia dan penduduk tetap sahaja.
 

Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.

Keperluan

  • Kad pengenalan
  • Deposit permulaan minimum RM500
  • Satu salinan bil utiliti untuk pengesahan alamat

Kadar Faedah

Ini adalah akaun tanpa faedah.