Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Rebat Kerajaan
Lindungan Jaminan
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembiayaan Yang Panjang

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dengan pegangan saham sekurang-kurangnya 51% (tidak termasuk Syarikat Yang Dimiliki Bukan Pemastautin (NRCC))
 • Dana bagi Skim Pembiayaan Teknologi Hijau 2.0 (GTFS 2.0) hanya boleh digunakan sebagai modal kerja dan/atau perbelanjaan modal untuk produk cekap tenaga dan/atau teknologi hijau. Setiap pelanggan adalah sama ada “Pengeluar, Pengguna atau Syarikat Perkhidmatan Tenaga” seperti yang dijelaskan di bawah GTFS 2.0
 • Hanya projek baru, pemasangan atau penyambungan projek dan kontrak prestasi tenaga yang melibatkan elemen teknologi hijau yang belum dibiayai layak mendapat pembiayaan dibawah skim ini
 • Pemohon hendaklah membuat permohonan kepada Malaysian Green Technology and Climate Change Centre (MGTC) untuk pensijilan projek hijau di www.gtfs.my
 • Fi pemprosesan minimum sebanyak RM8,000 yang perlu dibayar terlebih dahulu kepada Malaysian Green Technology and Climate Change Centre akan dikenakan (sehingga maksimum RM100,000.00). Sila layari www.gtfs.com.my untuk butiran lanjut mengenai fi pemprosesan 
 • Skim ini dibuka sehingga 31 Disember 2020, atau sehingga dana RM2 bilion telah diluluskan bagi skim ini, yang mana lebih awal
 
Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.