Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembayaran Yang Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk PKS dalam semua sektor dengan saham majoriti dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956); atau Akta Syarikat (1965 atau 2016); atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang membekalkan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS mengikut definisi PKS yang dikeluarkan oleh SME Corporation Malaysia
 • Kemudahan hendaklah hanya digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal untuk kemudahan baru atau tambahan. Kemudahan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh bank sama ataupun lain
 • Tersedia sehingga 31 Disember 2020, atau apabila had limit RM6 juta digunakan sepenuhnya, mana-mana yang terdahulu
 • Amaun pembiayaan minimum RM75,000.00 dan amaun pembiayaan maksimum RM20 juta. Had pembiayaan tertakluk pada had kumpulan digabung tidak melebihi RM20 juta untuk semua skim jaminan SJPP, termasuk pembiayaan ini. Kumpulan adalah seperti yang ditakrifkan oleh SJPP
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun atau sehingga 31 Disember 2030, mana-mana yang terdahulu
 • Fi jaminan mesti dibayar dahulu dan tertakluk pada had pembiayaan. Untuk had pembiayaan sehingga RM10 juta, fi adalah pada kadar 0.75% setiap tahun. Untuk had pembiayaan melebihi RM10 juta dan sehingga RM20 juta, fi adalah pada kadar 1.0% setiap tahun.

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.