Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Jaminan Rendah
Amaun Pembiayaan
Tempoh Pembayaran Panjang
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi PKS dalam semua sektor dengan pegangan saham yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia
 • PKS mesti berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan (1956); atau Akta Syarikat (1965 atau 2016); atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012; atau penguatkuasa tempatan dan pejabat daerah Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun yang menyediakan perkhidmatan profesional
 • Syarikat mesti dikategorikan sebagai PKS oleh SME Corporation Malaysia
 • Kemudahan hanya boleh digunakan untuk modal kerja dan/atau perbelanjaan modal bagi kemudahan baru atau tambahan. Kemudahan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula kemudahan sedia ada yang diberikan oleh bank yang sama atau lain-lain bank
 • Tersedia sehingga 31 Disember 2020, atau apabila penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim sebanyak RM6 bilion, yang mana lebih awal
 • Amaun minimum pembiayaan RM75,000.00 dan amaun maksimum pembiayaan RM20 juta. Had pembiayaan tertakluk kepada had gabungan berkumpulan tidak melebihi RM 20 juta bagi semua skim yang dijamin oleh SJPP, termasuk kemudahan ini. Kumpulan adalah seperti definsi SJPP
 • Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun atau sehingga 31 Disember 2030, yang mana lebih awal
 • Fi jaminan perlu dibayar terlebih dahulu dan tertakluk kepada had pembiayaan. Bagi had pembiayaan sehingga RM10 juta, fi adalah pada kadar 0.75% setahun. Bagi had pembiayaan melebihi RM10 juta dan sehingga RM20 juta, fi adalah pada kadar 1.0% setahun

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat.