Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Ciri-ciri & Manfaat

Kadar Pembiayaan Rendah
Subsidi Faedah
Lindungan Jaminan Tinggi
Fi Jaminan Yang Rendah
Pelbagai Kemudahan Pembiayaan

Kelayakan & Syarat

  • Sah untuk syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dengan aset bersih atau dana pemegang saham tidak melebihi RM1.5 juta, dan dikategorikan sebagai PKS
  • Apa-apa pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan dalam PKS tidak melebihi 20%
  • Peminjam tidak mempunyai rekod yang tidak memuaskan berkenaan pinjaman dari mana-mana institusi kewangan atau lain-lain agensi
  • Amaun pembiayaan maksimum adalah RM7.5 juta

Nota: Tertakluk pada terma & syarat