Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Pemprosesan Danajamin Yang Rendah
Amaun Pembiayaan
Fi Jaminan Berdasarkan Risiko

Kelayakan & Syarat

 • Sah untuk syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan operasi perniagaan di Malaysia
 • Tidak sah untuk syarikat yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan dan dikategorikan sebagai PKS
 • Syarikat yang terus beroperasi pada 31 Disember 2019 dan boleh menjana pendapatan untuk membayar kemudahan pembiayaan
 • Syarikat mempunyai kewangan berdaya maju tetapi terkesan dengan COVID-19
 • Permohonan untuk kemudahan ini tidak termasuk syarikat yang berupaya untuk mendapatkan dana atau bantuan kewangan daripada kumpulan syarikat mereka atau program rangsangan yang lain
 • Kemudahan hendaklah hanya digunakan untuk modal kerja
 • Tersedia sehingga 31 Disember 2020, atau apabila had skim digunakan sepenuhnya, mana-mana yang terdahulu
 • Amaun pembiayaan minimum RM20 juta
 • Kemudahan tersedia untuk Pinjaman Berjangka / Pembiayaan / Pembiayaan Perdagangan Jangka Pendek seperti Surat Kredit, Penerimaan Jurubank dan Resit Amanah hanya dalam denominasi Ringgit

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat