Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Ciri-ciri & Manfaat

Jaminan Kerajaan
Fi Pemprosesan Danajamin Yang Rendah
Amaun Pembiayaan
Fi Jaminan Berdasarkan Risiko

Kelayakan & Syarat

 • Sah bagi syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan beroperasi di Malaysia
 • Syarikat yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan dan dikategorikan sebagai PKS tidak layak
 • Operasi perniagaan syarikat mesti di Malaysia
 • Syarikat harus beroperasi secara usaha berterusan pada 31 Disember 2019 dan berupaya menjana pendapatan bagi melangsaikan kemudahan pembiayaan
 • Syarikat mempunyai kedudukan kewangan yang berdaya maju sebelum terkesan dengan COVID-19
 • Permohonan bagi kemudahan ini tidak termasuk syarikat yang berupaya untuk mendapatkan dana atau bantuan kewangan dari kumpulan syarikat atau program rangsangan yang lain
 • Kemudahan harus digunakan untuk modal kerja sahaja
 • Tersedia sehingga 31 Disember 2020, atau apabila penggunaan sepenuhnya yang mencecah had skim, yang mana lebih awal

 • Jumlah minimum Pembiayaan adalah sebanyak RM20 juta

 • Kemudahan ini tersedia bagi Pembiayaan Berjangka-i serta Kemudahan Perdagangan Islam Berjangka Pendek seperti Dokumentari Kredit-i, Bil yang Diterima-i dan Resit Amanah-i yang hanya dalam denominasi Ringgit

Nota: Tertakluk pada terma dan syarat