Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kempen

KEMPEN SME TRANSACT 2020

Nikmati Pengecualian Fi Setahun

Langgan perkhidmatan perbankan online BizChannel@CIMB dan lakukan transaksi melalui BizChannel@CIMB dengan pengecualian fi.

Apakah Fi Yang Akan Dikecualikan?

RM20 Dikecualikan

Fi langganan bulanan untuk setiap pengguna

Fi Transaksi Dikecualikan

Termasuk Pemindahan Intrabank/Interbank GIRO/RENTAS/Pemindahan Telegrafik melalui BizChannel@CIMB

Tempoh Kempen

1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020

Tidak mempunyai Akaun Semasa Perniagaan dengan kami?

Mohon Akaun Semasa-i Perniagaan CIMB sekarang

Akaun Semasa-i Perniagaan

Nota Penting

Pengecualian fi adalah sah untuk satu (1) tahun dari tarikh langganan yang berjaya.

 

Terma dan Syarat Utama:

 • Kempen hanya terpakai untuk pelanggan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) sahaja.
 • Tidak sah dengan mana-mana promosi/program/kempen yang sedang berlangsung.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat tambahan.

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini.