Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kempen

KEMPEN SME SMART DEPOSIT 2020

Majukan Perniagaan Anda Dengan Peluang Ganjaran Sehingga 1.0% setahun

Rebut peluang untuk mendapatkan ganjaran sehingga 1.0% setahun apabila anda membuka Akaun Semasa-i Perniagaan CIMB. Daftar untuk

BizChannel@CIMB untuk menikmati pengecualian fi langganan bulanan dan transaksi.

Bagaimana untuk Menyertai

Langkah 1: Buka Akaun Semasa-i Perniagaan baru

Ganjaran Terdahulu

Deposit Kadar¹ (% setahun) Kadar¹ (% setahun) untuk pelanggan CIMB@Work*
Di bawah RM 10,000 0.0% 0.0%
RM 10,000 hingga RM 50,000 0.2% 0.5%
Melebihi RM 50,000 hingga RM 1,000,000 0.7% 1.0%
Melebihi RM 1,000,000  0.0% 0.0%

*CIMB @Work adalah penyelesaian lengkap untuk pembayaran gaji dan perbankan bagi majikan. Ketahui lebih lanjut di sini.

Langkah 2: Langgan BizChannel@CIMB untuk menikmati pengecualian fi seperti berikut

Pengecualian fi BizChannel@CIMB setahun

RM20 Dikecualikan

Fi langganan bulanan untuk setiap pengguna

Fi transaksi dikecualikan

Termasuk Pemindahan Intrabank/Interbank GIRO/RENTAS/Pemindahan Telegrafik melalui BizChannel@CIMB

Tempoh Kempen

1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2020

Mohon Akaun Semasa-i Perniagaan CIMB sekarang

Business Current Account-i

Nota Penting

Kenyataan:

1. Kadar Hibah Terdahulu yang telah dibayar oleh CIMB Islamic Bank pada Jun 2020.

2. Pengecualian fi sah untuk satu (1) tahun dari tarikh langganan BizChannel@CIMB.

 

Terma dan Syarat Utama:

1. Sebarang manfaat yang ditawarkan oleh CIMB Islamic Bank kepada pelanggan adalah semata-mata berdasarkan budi bicara bank. Pelanggan          mungkin menerima atau tidak menerima sebarang ganjaran. Ganjaran terdahulu tidak boleh ditafsirkan sebagai kadar pulangan yang indikatif   

    atau prospektif, jaminan atau janji yang sah diikat dengan undang-undang bahawa kadar tersebut akan diberikan oleh CIMB Islamic Bank.

2. Kempen hanya terpakai untuk pelanggan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) baru sahaja.

3. Tidak sah dengan mana-mana promosi/program/kempen yang sedang berlangsung.

 

Tertakluk kepada terma dan syarat tambahan.

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini.