Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kempen

Jangan lepaskan potensi untuk mendapatkan pulangan dengan Akaun Perniagaan-i CIMB Islamic.

Solusi digital CIMB, dipermudahkan untuk anda.

Anda berpeluang mendapatkan satu mesin kopi2 Nescafe Dolce Gusto dengan simpanan minimum RM100,000 selama 3 bulan berturut-turut yang dikekalkan dalam Akaun Semasa Perniagaan-i CIMB Islamic baharu anda.

 

Disamping itu, anda juga berpeluang untuk menikmati ganjaran pulangan 0.7% setahun1 dengan purata baki RM30,000 ke atas.

Buka Akaun Semasa Perniagaan-i dan nikmati peluang mendapatkan ganjaran1!

Tempoh kempen: 1 Mac until 31 Oktober 2021

Uruskan akaun-akaun anda TANPA SEBARANG YURAN4!

Daftar sekarang untuk pengecualian yuran 6 bulan bagi transaksi BizChannel@CIMB!

Nota Penting

 1. Kadar Hibah Sejarah yang diberi oleh CIMB Islamic Bank sepertimana pada 1hb Februari 2021.
 2. Mesin Kopi tersebut yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank pada masa dahulu sepertimana pada 26hb Februari 2021.
 3. Sebarang manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan oleh CIMB Islamic Bank adalah berasaskan budi bicara pihak bank. Pelanggan mungkin atau tidak akan menerima sebarang ganjaran. Ganjaran yang diterima sebelum ini tidak boleh dianggap sebagai indikatif atau potensi pulangan, satu jaminan atau janji yang diikat undang-undang bahawa kadar tersebut akan diberikan oleh CIMB Islamic Bank.
 4. Pengecualian Yuran adalah sah untuk enam (6) bulan dari tarikh langganan BizChannel@CIMB berjaya.
 5. Kempen ini terbuka kepada semua pengusaha industri kecil dan sederhana (KPS) baharu untuk tempoh enam (6) bulan (kecuali pelanggan-pelanggan Pemilik Tunggal dan Perkongsian)
 6. Gambar Mesin Kopi yang diletakkan dalam laman web dan/atau mana-mana media massa lain hanyalah untuk ilustrasi sahaja. CIMB Islamic mempunyai hak mutlak untuk menukar Mesin Kopi tersebut dengan hadiah jenis lain tanpa sebarang notis awal.

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.