Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Kempen

Gandakan potensi pulangan anda dengan kadar keuntungan sebanyak 2.2% melalui FRIA-i!

Solusi digital CIMB, dipermudahkan untuk anda.

Pelan untuk masa hadapan dan dapatkan pulangan dengan kadar keuntungan sebanyak 2.2% apabila anda mendepositkan dana baharu sebanyak RM10,000 melalui Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (FRIA-i).

Nikmati kadar keuntungan istimewa melalui FRIA-i! 

Tempoh kempen: 15 Mac sehingga 30 Jun 2021

Belum memiliki Akaun Semasa Perniagaan-i CIMB?

Nota Penting

  1. Untuk Penyerta Layak, pembayaran keuntungan yang dijana daripada FRIA-i akan dikreditkan ke dalam Akaun Semasa-i Perniagaan (BCA-i) atau Akaun Semasa Perniagaan (BCA). Jika Penyerta Layak tidak mempunyai BCA-i atau BCA, Penyerta Layak dikehendaki untuk membuka BCA-i atau BCA.
  2. Sebarang peletakkan deposit yang dibuat untuk tujuan Kempen ini mestilah merupakan dana baharu yang didepositkan dengan pihak Bank.
  3. “Kadar Promosi” yang tertakluk kepada penempatan FRIA-i adalah untuk satu (1) kitaran sahaja.
  4. Untuk pengeluaran penuh dan separa bagi mana-mana tempoh penyimpanan FRIA-i sebelum tempoh tersebut tamat, tiada keuntungan akan dibayar untuk jumlah yang dikeluarkan. Untuk pengeluaran separa, setelah tempoh penyimpanan tamat, keuntungan berdasarkan kadar kontrak akan dibayar bagi jumlah yang tidak dikeluarkan.

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.