Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Kempen Biz Prosperity Deposit 2024

Mulakan tahun baru ini dengan kemakmuran dan dapatkan pulangan tunai sehingga RM1,888

Melangkah ke arah kemakmuran dengan 

tawaran deposit eksklusif dan dapatkan

Tempoh Kempen: 15 Januari 2024 – 15 Mac 2024

 

Saat anda mencapai matlamat simpanan anda, kami bersama

anda untuk meraikan setiap kemajuan yang dicapai.

Nota: Anda boleh menaikkan atau mengeluarkan deposit anda dalam tempoh 3 bulan, tetapi penting untuk ambil perhatian bahawa pengeluaran dana boleh menjejaskan tahap pulangan tunai anda kerana ia dikira berdasarkan baki purata.

Berikut ialah contoh ringkas untuk kumpulan 1!

Masih belum menjadi pemegang 

Akaun Semasa Perniagaan/-i CIMB?

Nota Penting

 1. Kempen ini terbuka kepada semua pelanggan Akaun Semasa Perniagaan CIMB, Akaun Semasa Perniagaan CIMB Islamic, Akaun Semasa Perniagaan CIMB Islamic Online dan Akaun Pelaburan Harian CIMB Islamic-i.
 2. Kempen ini sah bermula 15 Januari 2024 sehingga 15 Mac 2024.
 3. Setiap pelanggan berhak mendapat satu (1) ganjaran sahaja tanpa mengira bilangan akaun yang didaftarkan kepada Bank.
 4. Pengiraan akan bermula pada tarikh (15 Februari 2024 atau 15 Mac 2024) di mana mereka pertama kali memenuhi kriteria deposit tambahan sebanyak minimum RM55,000. Baki Akaun Semasa (CA) pelanggan akan diukur sebagai baki purata keseluruhan untuk tempoh kempen (3 bulan). Jumlah baki purata Akaun Semasa (CA) yang dikekalkan dengan Bank selama 3 bulan mestilah memenuhi deposit tambahan minimum RM55,000 untuk layak menerima jumlah pulangan tunai.
 5. Setiap pelanggan hanya akan mempunyai 1 tarikh mula (15 Februari 2024 atau 15 Mac 2024) yang mana pemantauan selama 3 bulan akan bermula. Oleh sebab itu, hanya 1 tarikh di mana pelanggan boleh mula mengambil bahagian.
 6. Bagi pelanggan yang berpindah ke kategori baki purata yang lebih tinggi atau lebih rendah semasa tempoh kempen, jumlah pulangan tunai akan berada dalam kategori baki purata keseluruhan selama 3 bulan.
 7. Jika jumlah baki purata 3 bulan berada di bawah jumlah peningkatan minimum yang diperlukan sebanyak RM55k, pelanggan tidak layak menerima ganjaran pulangan tunai.
 8.  Ganjaran pulangan tunai akan dikreditkan ke dalam akaun pelanggan pada T+4 bulan selepas tarikh tamat kempen.
 9. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan Kempen ini, sila hubungi kami di 1300 888 828.

Terma dan Syarat

Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit. Untuk melihat brosur PIDM, klik di sini.