Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Notis Penting

Laporan Bulanan Transaksi Akaun Antara Syarikat (Penyata IA)

Para Pelanggan yang dihargai,


Berkuat kuasa Januari 2024, Bank Negara Malaysia (“BNM”) meminta semua syarikat pemastautin yang memenuhi dua kriteria di bawah untuk mengemukakan laporan bulanan tentang urus niaga Akaun Antara Syarikat mereka (Penyata IA) ke Jabatan Pengurusan Data dan Statistik, BNM untuk tujuan penyusunan statistik sebelum 15hb bulan yang berikutnya:

 

i.Nilai eksport kasar barangan atau perkhidmatan tahunan sebanyak RM50 juta dan ke atas (berdasarkan tahun kalendar terkini); dan

 

ii.Pengaturan jaringan dengan rakan niaga bukan pemastautin

 

Syarikat pemastautin yang memenuhi kriteria (i) dan (ii) di atas dikehendaki menghubungi pasukan Pelaporan Imbangan Bayaran Tunai (Cash BOP) melalui e-mel di cashbop@bnm.gov.my untuk memulakan pengemukaan Penyata IA itu melalui Portal Statistik Sektor Luar BNM.

 

Terima kasih kerana melakukan urusan perbankan dengan kami dan sokongan berterusan yang anda berikan.

 

 

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad