Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Notis Penting:

Penukaran Kadar Asas, Kadar Pinjaman Asas/Kadar Pembiayaan Asas dan Kadar Semasa Deposit Tetap/Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i

Para pelanggan yang dihargai,

 

Berkuatkuasa pada 9 Mei 2023, Kadar Asas (BR) kami ditukarkan daripada 3.75% setahun kepada 4.00%* setahun dan Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) daripada 6.60% setahun kepada 6.85%* setahun. Kadar Semasa Deposit Tetap (FD) / Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (FRIA-i) juga akan dinaikkan sebanyak 0.25%* setahun.

 

Untuk maklumat lanjut, layari www.cimb.com.my. Anda juga boleh menghubungi kami atau melawat cawangan CIMB berdekatan anda. Untuk individu hubungi +603 6204 7788, untuk Preferred hubungi 1300 885 300 dan untuk Pelanggan Korporat hubungi 1300 888 828.

 

Terima kasih kerana melakukan urusan perbankan dengan kami dan sokongan berterusan yang anda berikan.

 

 

Pihak Pengurusan

 

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad

 

*Nota: Kadar tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.