Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Notis Penting:

Notis Pindaan: Terma-terma dan Syarat-syarat Akaun Semasa Perniagaan/-i, Akaun Semasa Mata Wang Asing dan Akaun Simpanan Tetap

8 Disember 2023 

Para Pelanggan yang dihargai,  

Kami ingin memaklumkan bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat telah dipinda. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024. 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.

 

 

Terima kasih.

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad