Anda Berada Di

 • Matlamat Perniagaan
 • Penyelesaian & Produk
 • Perbankan Digital
 • Promosi
 • Bantuan & Sokongan
 • Pautan Segera
Penyelesaian & Produk
 • Penyelesaian
 • Deposit & Pelaburan
 • Kad
 • Pembiayaan
 • Kewangan Perdagangan
 • Pengurusan Wang
 • Perbendaharaan
 • Insurans / Takaful
 • Lebih Perkhidmatan
Perbankan Digital

Notis Penting:

Notis Penting Mengenai Pemindahan ke atas Terma-Terma dan Syarat-Syarat Penyelesaian Kad Korporat & Terma-Terma dan Syarat-Syarat Kad Perniagaan Platinum CIMB Bank Berhad

5 Julai 2023 

Kepada Pemegang Kad yang Dihargai, 

Kami ingin memaklumkan bahawa terma dan syarat ("Terma dan Syarat") berikut akan dipinda: 

1. Terma-terma dan Syarat-syarat Penyelesaian Kad Korporat CIMB Bank Berhad 
2. Terma-terma dan Syarat-syarat Kad Perniagaan Platinum CIMB Bank Berhad 

Terma dan Syarat yang dikemaskini akan berkuatkuasa pada 25 Julai 2023. 

Sila rujuk lampiran untuk maklumat lanjut.

 

 

Terima kasih.

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad