Anda Berada Di

  • Matlamat Perniagaan
  • Penyelesaian & Produk
  • Perbankan Digital
  • Promosi
  • Bantuan & Sokongan
  • Pautan Segera

Notis Penting

Kemas Kini Pada Rekod Anda untuk Meningkatkan Pengalaman Perbankan Anda

 

Pelanggan Yang Dihargai,

 

Kami ingin mengesahkan bahawa Surat Kemas Kini Maklumat Pelanggan yang dihantar kepada pelanggan Perbankan Komersial kami adalah tulen dan dikeluarkan oleh pihak bank. Kod QR yang disebut dalam surat itu membawa pelanggan kami ke www.cimb.com.my/bizupdate. Sebagai alternatif, anda boleh melayari laman web kami di www.cimb.com.my/business dan mencari 'Kemas Kini Pelanggan' untuk maklumat lanjut mengenai inisiatif ini.

 

Kami mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua pelanggan kami untuk sentiasa menyemak alamat/url laman web sebelum klik mana-mana pautan. Anda juga dinasihati untuk merujuk kepada " DOs and DON'Ts Guideline " di www.cimb.com.my/sec.

Terima kasih.

 

CIMB Bank Berhad & CIMB Islamic Bank Berhad